Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi güvenliği, bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması ile mümkündür.

Bilginin;

  • Gizlilik gerekliliği, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını,
  • Bütünlük gerekliliği, bilgi varlıklarının tam ve doğruluğunun sağlanmasını, yetkisiz değişimlerden korunmasını,
  • Erişilebilirlik gerekliliği, bilgi varlıklarının ihtiyaç duyulduğu anda yetkili kullanıcılar tarafından kullanılabilir olmasını ifade eder.

DentSoft A.Ş. bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla kendi kurumsal işleyişini düzenleyici prensipler oluşturur. Bilgi Güvenliği Politikasının belirlenmesi, güvenlik rollerinin tanımlanması ve ilgili tüm güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulunun desteği ile gerçekleştirilir. DentSoft A.Ş. gerekli durumlarda iç ve dış uzmanların görüşüne başvurabilir.

DentSoft A.Ş.’de bilgi varlıkları uygun şekilde sınıflandırılır. Varlıkların değerlemesi yapılır ve uygun seviyede kontrol geliştirmek için varlıkların değeri hesaplanır.